فکرم همه‌جا هست، ولی پیش خدا نیست

سجاده زردوز که محراب دعا نیست

گفتند سرسجده کجا رفته حواست؟

اندیشه سیال من ای دوست کجا نیست؟!

از شدت اخلاص من عالم شده حیران

تعریف نباشد، ابدا قصد ریا نیست!

ازکمیتِ کارکه هر روز سه وعده

ازکیفیتش نیز همین بس که قضا نیست

یک ‌ذره فقط  کُندتر از سرعت نور است

هر رکعتِ من حائز عنوان جهانی‌ست!

این سجده سهو است؟ و یا رکعت آخر؟

چندی‌ست که این حافظه درخدمت ما نیست

بی‌ دغدغه یک سجده ی راحت نتوان کرد

تا فکر من از قسط عقب ‌مانده جدا نیست

هر سکه که دادند دو تا سکه گرفتند

گفتند که این بهره بانکی‌ست، ربا نیست!

از بس‌ که پی نیم‌ وجب نان حلالیم

در سجده ما رونق اگر هست، صفا نیست

به به، چه نمازی‌ست! همین است که گویند

راه شعرا دور ز راه عرفا نیست .


+ نوشته شده در 24 دی 90 | ساعت15:11 | توسط mahya Rad 495 یادگاری