امشب دل آسمان در هوای ظهورت چه بی پروا میگرید،

شب است و سكوت همه جا را فرا گرفته

تنها صدایی كه دل تمام منتظران را به سوی خداوندگار می برد

صدای قطرات باران عشقی است كه تنها

برای ظهورت این گونه آسمان را رها كرده و به زمینی قدم می نهند

تا جا پای قامت براندازه ات را ببوسند 

 نوید سلامتی گل محمدی را به تمام عاشقان تقدیم كنند

از بلندای این نیلگون احدیت فرشته ای را می طلبم

تا سلامی بر او فرستم وبه سویت پرواز دهم

امروز گذشت و چشم ها باز در انتظارت خیره به در ماندند 

 آسمان در عزای نیامدنت اشك هایش را نثار قدم هایت كرد

امروز گذشت و باز دل ها تنها برای سلامتی و ظهورت سلامی فرستادند

تا خداوند در برابر سلام های مخلوقاتش تو را تقدیم آن ها كند 

 ظهورت را به سلام آن ها ببخشد

تو ای منجی تمام بشریت ! از تو خواهانم ...

دل هایمان را كه زنگار گرفته ی گناهانمان است به بزرگی خالقمان ببخشی.

 


+ نوشته شده در 12 بهمن 90 | ساعت5:30 | توسط mahya Rad 5 یادگاری
 

 آمدم بنویسم از مسیح من از مسیح تو

آنقدر آه و ناله در سینه بود که

همه حرفهایم اشک شد ؛ جاری شد...

دلم را سوزاند و بغض ...

سرچشمه قلم را خفه کرد...

باشد وقتی دیگر ، روزی دیگر ؛ جای دگر ...+ نوشته شده در 6 بهمن 90 | ساعت14:42 | توسط mahya Rad 5 یادگاری