اگر قرار ملاقاتی با تو ندارم

 از تقویم نمی پرسم :

                     امروز چند شنبه است ؟

 اگر دلتنک شوم از  دلم نمیپرسم :

                         چه مرگش است ؟

 اگر گم شده ام از هیچ پاسبانی نمیپرسم :

                                                                        اینجا کجای دنیاست ؟

 اما ؛ اما ؛ ...

 همیشه با تو وعده دیدار بعدی میگذارم

                        پس ؛ امروز سه شنبه است

 دلم همیشه تنگت است چرا ؟!

                       فقط باتو سخن گفتن آرامش میکند

 به امید دیدارت هست که ؛

                       را خانه ات را از برم

 

دوست داشتی نگاهی به ادامه مطلب بکن


+ نوشته شده در 6 مهر 90 | ساعت22:11 | توسط mahya Rad 7 یادگاری
ادامه مطلب